Nieuws

NIEUWSBERICHT #5

NIEUWSBERICHT #5
Oktober 2015

Beste websitebezoeker,

Bedankt voor uw/jouw betrokkenheid. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over de kinderen uit Guinea, de bouwontwikkelingen, financiën en over de inzameling van de ICT producten.

KANSARME KINDEREN

Het doel van de Stichting is om kans arme kinderen te ondersteunen en hun een hoopvolle toekomst te geven. In Guinee zijn zeer veel kinderen kansarm. Maar de meest kansarme kinderen zijn de kinderen die geen ouders meer hebben of kinderen uit een één ouder gezin. Deze kinderen worden opgenomen in gezinnen van familie maar worden gebruikt voor huishoudelijk werk en/of moeten zorgen voor inkomen door straatverkoop. Terwijl de eigen kinderen naar school gaan. Vooral in de hoofdstad en de voorsteden en omliggende dorpen is de uitbuiting van kinderen  een veel voorkomend verschijnsel. Het is uitgegroeid tot een bron van inkomsten. Het lot van kansarme kinderen is definitief. De  meesten van hen krijgen geen liefde, geen geborgenheid,  geen onderwijs en vaak geen medische ondersteuning … Kortom, hun leven wordt bedreigd en hun toekomst is onzeker. Op deze kinderen wil Door of Hope Guinee zich focussen.

DE KLEINE JOSEPHINE

Het lief lachend meisje wat we op de website zien is Petit Josephine. Josephine haar moeder is een tienermoeder en ze kreeg Josephine toen ze 14 jaar was. De vader heeft niet zijn verantwoordelijkheid genomen. Josephine wordt ondersteund door Camara en ze gaat naar school. Josephine is zoals ze op de foto is, vriendelijk, schattig en intelligent schrijft Camara.

ONTWIKKELING
MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW

We hebben de afgelopen periode niet stil gezeten. Het gebouw is bijna voltooid. In het gehele huis is de vloer voorzien van tegels. Het is bewoonbaar en Camara woont er inmiddels ondanks dat er nog het een en ander moet gebeuren. Ook is de ruimte voor opslag van hulpgoederen klaar. Er zitten nog geen plafonds in. De binnendeuren moeten nog worden aangeschaft en geplaatst. De wasgelegenheid moet nog worden ingericht. Het schilderwerk moet nog worden gedaan. We hopen dit te kunnen voltooien met de donaties die binnen komen.

UPDATE VAN DE ICT GOEDEREN VOOR DE VERKOOP BIJ CAMARA

De goederen zoals beschreven in de eerdere nieuwsbrief zijn verzonden en zijn in goede staat aangekomen. Het transport is vlekkeloos verlopen en de goederen zijn persoonlijk door de vervoerder bij het Multifunctioneel gebouw afgeleverd.  De zending bestond voornamelijk uit Computers, kleding en wat lectuur. Momenteel probeert Camara de goederen te verkopen. Dit gaat nog niet zo snel. Het land zit diep in de financiële problemen en men heeft niet veel geld omhanden. Het is duidelijk dat vanwege de frequente stroomuitval laptops gewild zijn. Ook mobiele telefoons met laders  en zomerkleding (kleine maten) is gewild. Mocht u nog ongebruikte maar werkende ICT spullen hebben dan houden we ons aanbevolen en kunt u bellen naar Henk Zuidersma
06 46062337 of mailen naar info@rehezu.nl

CAMARA
AAN HET WOORD

Momenteel woon ik in Kennendé Plateau in een klein dorp zeer rustig en goed leven. In januari 2015 ben ik begonnen met de bouw van het multifunctioneel centrum en vandaag de dag is het gebouw bijna voltooid, is het bewoonbaar en dat is waar ik nu woon.Mijn gebied is nog steeds dun bevolkt, het grootste deel van de bewoners gebruikt alcohol. Dat is iets dat ik betreur. Door gebrek aan werk ben ik niet te druk de laatste tijd en lees ik veel. Ik ben mijn baan bij de ijzerfabriek verloren. Door wat les te geven in wiskunde en engels probeer ik wat geld te verdienen. Daarnaast doe ik veel aan sport. Bijna elke avond speel ik voetbal. Gebed, sporten, lezen (religieuze boeken en de Bijbel) zijn degenen die mijn geest voeden. Alles is goed met mijn familie. Momenteel heb ik een relatie, maar op een virtuele manier. Het is een oude vriendin en zij is naar de VS gegaan. We praten bijna elke dag via internet om ons nieuws te delen.

Ik zou graag van deze gelegenheid gebruik maken om te vragen om te bidden voor deze volgende onderwerpen:
• Bid dat ik eindelijk kan groeien in geloof en de verleiding uit de buurt van mijn leven.
• Bid dat ik de genade en zegen van Christus op mijn leven en op mijn projecten.
• Bid voor mijn broer Kader en zijn vrouw voor het geluk in het huis en voor het verkrijgen van een baan.
• Bid voor mijn zus Josephine om een ​​baan te krijgen.
• Bid voor de moeder van de kleine Josephine voor veel moed in het leven.
• Bid voor alle kinderen van de aarde voor de rust en vrede in de wereld.
• Bid voor alle christenen die vervolgd worden in hun geloof in Jezus Christus.

Ik dank alle donoren  uit de grond van mijn hart. God zij met u voor het geluk.
Ik hou van jullie allemaal.

FINANCIËN

In de afgelopen tijd hebben we als stichting Camara kunnen helpen in verschillende activiteiten.
Opnieuw hebben we ervaren hoe God voorziet in wat we als stichting nodig hebben om het werk van Camara te ondersteunen in onze doelstelling: “Samen kunnen we kansarme kinderen in Guinee een hoopvolle toekomst geven”.

We zijn dankbaar voor de giften die we ontvingen om de geplande acties te kunnen starten; zo zijn we in de eindfase gekomen van het opleveren van het gebouwtje. Inmiddels is er nu 7.900 euro aan Camara overgemaakt voor de bouw van dit multifunctionele gebouwtje. Op de website en in de nieuwsbrieven zien jullie de voortgang van de bouw en afwerking hiervan.
Er is nog ongeveer 1.300 euro nodig om het helemaal gebruiksklaar te maken en om dit laatste stukje mogelijk te maken vragen we jullie een bijdrage te willen leveren.
Omdat het niet voor iedereen mogelijk is een grote donatie kan geven hebben we het volgende idee:
We zoeken 3 donateurs die elk 100 euro willen geven.
We zoeken 10 donateurs die elk 50 euro willen geven.
We zoeken  20 donateurs die elk 20 euro willen geven.
We zoeken 10 donateurs die elk 10 euro willen geven.
Zo kunnen we samen, ieder naar vermogen, geven om het doel van het bouwen en compleet opleveren van een multifunctioneel gebouwtje mogelijk te maken. Alvast onze hartelijke dank!

U kunt u uw bijdrage overmaken aan Stichting Door of Hope Guinea te Doezum op ons bankrekeningnummer NL26 RBRB 0918 8681 49. Graag o.v.v. “Afmaken gebouw in Guinee”

Camara heeft meer plannen waarover in deze nieuwsbrief meer is te lezen.

MET ELKAAR KUNNEN
WE EEN DEUR VAN HOOP ZIJN 

Wilt u het werk van onze partner Camara in Guinee ondersteunen?
Stort dan uw bijdrage op NL26 RBRB 0918 8681 49 t.n.v. Stichting Door of Hope Guinea of klik hier onder op de button om veilig te doneren via iDeal.

Doneer via overschrijving
Stichting Door Of Hope Guinea bezit over een ANBI status. Dat betekent dat uw donaties aan het werk van de Stichting voor uw inkomstenbelasting aftrekbaar is. ANBI Nr.: 855130416
Hendrik ZuidersmaNIEUWSBERICHT #5