Gonotey Laurent Camara

In augustus 2013 keerde Camara niet alleen als uitgeprocedeerde asielzoeker terug naar zijn geboorteland Guinee maar ook als jongeman met een missie. Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft hij Jezus leren kennen. Dit heeft hem radicaal veranderd waardoor hij ook een nieuwe blik op zijn geboorteland heeft gekregen. Met veel passie probeert hij nu een verschil te maken. Zijn hart gaat specifiek uit naar kansarme weeskinderen en jongeren. 

CAMARA ZIJN DROOM
Toen Camara weer terug kwam in zijn land werd hij geconfronteerd met de armoede en corruptie. Vooral kinderen en jongeren zijn hier de dupe van. Veel kinderen kunnen niet naar school en worden gebruikt in het huishouden of moeten mee helpen om de kost te verdienen. Zijn verlangen is dan ook om een veilige en geborgen plaats te creëren voor kansarme kinderen en jongeren om hen op te vangen, te huisvesten en in het onderwijs te ontwikkelen, zodat ze hun talenten gaan gebruiken in de opbouw en ontwikkeling van hun land. Daarnaast is het ook zijn verlangen om met elkaar en met anderen Jezus te ontmoeten in woord en daad en Hem bekend te maken in de omgeving.

“Ik ben ervan overtuigd dat liefde het antwoord is op al onze problemen; want God is Liefde”. En ik geloof wat er in Johannes 15:13 staat ‘Er is geen grotere liefde dan om zijn leven te geven voor zijn vrienden’ Dat is waarom ik wil opstaan om te vechten voor deze kinderen en jongeren. Ik wil de liefde die ik van God en anderen mocht ontvangen delen met hen.”  – Camara

KANSARME KINDEREN KRIJGEN EEN TOEKOMST AANGEBODEN
Op deze bovenstaande foto staat Camara bij de kinderen die hij nu helpt. Deze kinderen krijgen vanuit huis uit geen onderwijs aangeboden wegens de zwakke thuissituatie en hun toekomst is daardoor onzeker geworden. Door de samenwerking tussen de teams van DOHG in Nederland en Guinee is er nu op een basisschool in Dubreka de mogelijkheid geschapen middels sponsoring om aan deze kinderen een aantal basis behoeften aan te kunnen bieden. Dat is een ontbijt, schoolbehoeften, schoolkosten en lesgelden, medische zorg, ontwikkelen van sociale vaardigheden en persoonlijke begeleiding.
Hiermee is de droom van Camara uitgekomen voor de hulp aan deze kinderen.

STICHTING DOOR OF HOPE GUINEA
Vrienden en bekenden vanuit Nederland ondersteunen Camara in zijn missie, dit heeft het afgelopen jaar de vorm gekregen van de stichting Door Of Hope Guinea. Op de pagina ‘bestuur‘ kunt u kennis maken met het bestuur en op de pagina ‘samenvatting statuten‘ vindt u meer informatie over de stichting en haar doelstellingen. Op de pagina ‘nieuws’ staat het laatste nieuws en foto’s.

Middels nieuwsbrieven en updates wordt er aandacht gegeven aan de ontwikkelingen. Sponsoren krijgen naast een beschrijving en profiel van de sponsorkinderen regelmatig een update van hun kind en krijgen de mogelijkheid brieven te kunnen uitwisselen met de kinderen en/of ouders.

Hendrik ZuidersmaGonotey Laurent Camara