Actueel verslag 2020

  • Het jaar 2020 was in aanvang een jaar van voortzetting van de reguliere activiteiten zoals in 2019, echter Covid-19 veranderde ook het leven in Guinee en dus ook op het project. Vanaf maart 2020 was de school gesloten vanwege de pandemie. Het jaar 2020 was een uitdagende periode voor de kinderen, ouders en/of verzorgers.
  • Het schoolgeld is in deze periode doorbetaald daar er geen sociaal systeem in Guinee is. Het inkomen viel anders volledig weg.
  • Alle gesponsorde kinderen zijn in perfecte gezondheid en gaan regelmatig naar school. Als er voor de kinderen medische zorg nodig is kan de stichting DOHG Guinee daarin als basisvoorziening voorzien.
  • Het aantal kinderen wat wordt gesponsord, zijn ultimo 2020 23 kinderen.
  • Vanwege Covid is er geen sport- en kerstproject georganiseerd.
Hendrik ZuidersmaActueel verslag 2020