Nieuws

NIEUWSBERICHT #7

Het eerste halfjaar van 2019 is goed verlopen

Tot nu toe verkeren alle drieëntwintig gesponsorde kinderen in goede gezondheid. De stichting had slechts één geval van ziekte. Eén van de kinderen heeft een moeilijke periode achter de rug onder de invloed van malaria, een veel voorkomende ziekte bij kinderen en volwassenen in Guinee. Alles is nu weer in orde. De lokale werkers zien een echte positieve verandering in het gedrag van de kinderen.

 

Stichting Door of Hope Guinea in Guinee opgericht

Om samen te mogen werken met een buitenlandse Stichting heeft de overheid van Guinee de lokale werkers verplicht om ook in het doelland Guinee een eigen Stichting op te richten. Dit is nu geformaliseerd. Er is nu een lokale Stichting met een eigen bestuur opgericht Door of Hope Guinea.

 

Voetbaltoernooi en Theatervoorstelling

In het eerste kwartaal heeft DOHG een voetbaltoernooi en een theatervoorstelling georganiseerd. Doel van het toernooi en de theatervoorstelling was het verbinden van mensen en lokale organisaties in de omgeving van Dubreka en Kennendé. Een uitgebreid verslag wordt nog via een aparte nieuwsbrief gepubliceerd.

Vraag voor extra tijdelijke ondersteuning

In de loop van het tweede kwartaal kwam er een brandbrief binnen vanuit Guinee met een noodoproep. Negen kinderen zouden de laatste maanden van hun schooljaar niet kunnen afmaken doordat het schoolgeld door hun ouders niet kon worden betaald. Voor de duidelijk het betreft hier kinderen die niet worden gesponsord. Het niet afmaken van het schooljaar betekent per definitie armoede en/of een weggegooid schooljaar. Het gaat hier om een bedrag van €580,=. Het bestuur heeft besloten om dit bedrag als een renteloze lening te verstrekken aan de lokale Stichting DOHG Guinea, zodat deze dit weer kan uitlenen aan de afzonderlijke ouders. Er is bewust niet voor een schenking gekozen, dit om het vragen niet te gemakkelijk te maken.

Met elkaar kunnen we een deur van hoop zijn

Wilt u het werk van onze partner Camara
in Guinee ondersteunen?
Stort dan uw bijdrage op
NL26 RBRB 0918 8681 49
t.n.v. Stichting Door of Hope Guinea

Stichting Door Of Hope Guinea bezit over een ANBI status. Dat betekent dat uw donaties aan het werk van de Stichting voor uw inkomstenbelasting aftrekbaar is.
ANBI Nr.: 855130416

Hendrik ZuidersmaNIEUWSBERICHT #7