Actueel verslag 2018

 • In 2018 zijn de gemaakte plannen uit 2017 gerealiseerd, zoals het sponsoren van kansarme kinderen in Dubreka, her screenen en registreren van deze kinderen gedurende het jaar 2018 en het plannen van de activiteiten voor deze kinderen.  Er is een team DOHG in Guinee opgericht.
 • Het nieuwe bestuur van DOHG in Guinee is in werking getreden en er zijn afspraken gemaakt met het bestuur van DOHG in Nederland, verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de hulp die de kinderen ontvangen zijn voor rekening van het bestuur in Guinee, zij leggen nu regelmatig (eens per kwartaal) financiĆ«le verantwoording af aan het  bestuur van DOHG in Nederland.
 • Met de basisschool Kakoutoulaye School Group  zijn afspraken gemaakt voor het opvangen en lesgeven aan de kansarme kinderen die daar onderwijs krijgen door geschoolde leerkrachten; deze kinderen krijgen nu les, buitenschoolse les en er is een zondagsschool gestart onder verantwoordelijkheid van DOHG Guinee. Ook krijgen de kinderen sociale vaardigheden als les aangeboden.
 • Als er voor de kinderen medische zorg nodig is kan de stichting DOHG Guinee daarin als basisvoorziening voorzien.
 • Er is sponsoring beschikbaar gesteld voor volledig onderwijs aan een kind op de  basisschool van Dubreka vanuit de stichting; het kind ontwikkelt zich goed op school en krijgt daarbij ook begeleiding en zorg; regelmatig worden de kinderen getoetst en vinden gesprekken plaats met de ouders of verzorgers van deze kinderen.
 • Er zijn ultimo 2018 al 22 kinderen die inmiddels een sponsor hebben gevonden, voor 4 van deze kinderen draagt de stichting DOHG Nederland nog de benodigde gelden zelf bij tot er een vaste sponsor is gevonden.
 • De organisatie Vluchtelingen Werk Nederland en Byond Borders hebben in het jaar 2018 werkbezoeken gebracht aan de compound van de school en de stichting, en de activiteiten getoetst en een positief verslag uitgebracht, en een publicatie in hun blad opgenomen.
 • Er worden regelmatig nieuwsbrieven opgesteld en uitgebracht; deze zijn naar belangstellenden verzonden en op de website gepubliceerd. We zijn dankbaar voor de donaties die we in dit jaar van particuliere donateurs mochten ontvangen die zijn ingezet in Guinee
 • Er zijn bedrijven en organisaties benaderd met informatie over de stichting en verzoek om de stichting verder te ondersteunen; we zijn dankbaar voor de steun die we van hen ontvingen, hierin kunnen we verwijzen naar de jaarrekening over 2018.
 • In het blad Bethel Magazine (van de VBG kerk Bethel te Drachten) is een artikel verschenen waarin het levensverhaal is opgenomen van Camara in Nederland en Guinee. De kerk is voornemens met meer voortgangsinformatie dit project te blijven ondersteunen.
 • Als promotie is er een ontwerp visitekaartje gemaakt en gedrukt en een Facebook pagina aangemaakt en waar het kan het werk van de stichting onder de aandacht te brengen, vanuit Guinee verzorgt het team DOHG regelmatig actueel nieuws over de kinderen en andere activiteiten die nu worden uitgerold.
 • In 2018 heeft DOHG Nederland zich geconfirmeerd aan de nieuwe privacywetgeving.
 • Er blijft nog een vacature voor een bestuurslid die PR en media op zich wil nemen.
Hendrik ZuidersmaActueel verslag 2018