AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring van de Stichting Door of Hope Guinea (DOHG) 

 

Stichting DOHG voldoet aan de nieuwe wetgeving over privacy, de zogeheten AVG, om de beheerde gegevens van donateurs en belangstellenden in onze data te beschermen en niet te gebruiken voor derden. Hierbij verklaren we als bestuur van de stichting het volgende:

 

Stichting DOHG legt de volgende gegevens vast in haar data van belangstellenden en donateurs:

Naam- Adres- Woonplaats- Mailadres- Telefoonnummer- Ontvangen donaties- Correspondentie van en naar sponsorkinderen en verzonden en ontvangen fotomateriaal (na toestemming van de verzender).

Indien de donateur of belangstellende bezwaar heeft tegen het door de stichting beheren van deze gegevens kan deze dit bezwaar aangeven door het versturen van een brief of e-mail; in dit geval worden de benoemde gegevens worden verwijderd.

Ontvangen gegevens van de sponsorkinderen wordt vastgelegd zoals het bestuur van de stichting DOHG in Guinea het aan ons ter beschikking heeft gesteld; zij zijn verantwoordelijk naar hun sponsorkinderen, ouders en voogden voor het aan de stichting DOHG voor deze data.

De stichting DOHG zal beheerde gegevens van donateurs en belangstellenden nooit ter beschikking stellen aan derden om welke reden dan ook, tenzij na toestemming van de de betrokkene.

Gegevens van niet actieve belangstellenden wordt na een periode van 5 jaar na het laatste contact uit de data van de stichting DOHG worden verwijderd.

Hendrik ZuidersmaAVG Privacyverklaring