Nieuws

Nieuwsbericht #8

Via deze weg willen we je graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Afgelopen periode is er veel gedeeld via onze facebook pagina maar we beseffen ook dat niet iedereen Facebook gebruikt.

In 2013 keerde Camara niet alleen als uitgeprocedeerde asielzoeker terug naar zijn geboorteland Guinea, maar ook als jongeman met een missie. Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft hij Jezus leren kennen. Dit heeft zijn leven veranderd waardoor hij ook een nieuwe blik op zijn geboorteland heeft gekregen. Na 8 jaren is hij nog even gepassioneerd om de kansarme weeskinderen een hoop volle toekomst te geven. Tientallen kinderen hebben inmiddels kunnen studeren en zijn voorzien van de basisbehoeften. Dit is mogelijk gemaakt door vele trouwe sponsoren en we willen via deze weg de sponsoren bedanken.

Bestuursleden gezocht

Afgelopen jaren heeft Cor Van der Kruijt zich met hart en ziel in gezet, waar we als bestuur hem enorm dankbaar voor zijn. Helaas om gezondheidsreden heeft hij moeten stoppen als penningmeester.

We zijn opzoek naar een penningmeester met een financiële achtergrond of affiniteit. Ook zijn we opzoek naar iemand die het bestuur wil versterken met marketing en/of communicatie ervaring.

De laatste onderwijs ontwikkelingen

Het schooljaar 2020-2021 begon hier in Guinee op 1 December 2021. De leraren waren erg blij hiermee, want door de pandemie konden ze vanaf maart 2020 niet werken. Ook de ouders waren erg blij want het was een uitdaging om de kinderen zo lange tijd thuis te vermaken.
DOHG heeft een samenwerking met de school ’Groupe Sainte Adèle’. Veel van de kinderen die geen sponsoren hebben, zijn niet gestart dit nieuwe schooljaar en alle redenen zijn niet bekend. Waarschijnlijk de toename van verschillende scholen en de locatie van onze school 3km gelegen van de hoofdweg. Gelukkig wonen de meeste gesponsorde kinderen dicht bij de school.

De situatie in Guinee is schrijnend want de toekomst van de kinderen is onzeker. Het eerste kwartaal liep ten einde in februari. De evaluaties van dit kwartaal waren gehouden van 8 februari tot 12 februari. De resultaten waren niet bevredigend. De redenen waren verschillend, de onderbreking van in het schooljaar 2019-2020 in maart door de COVID19 pandemie en vooral de voorzorg van de ouders die de kinderen thuishielden.

Het lanceren van het nieuwe project “Leren om te lezen en te schrijven in de familietuin” op 1 februari, 2021 is bedoeld om het niveau van de kinderen te verhogen en hen enthousiast te maken om te leren. Met dit doel voor ogen hebben we een eerste bijeenkomst georganiseerd met de ouders van de gesponsorde kinderen en de leden van het DOHG in Guinee op 13 januari 2021. De tweede bijeenkomst was georganiseerd op 27 Februari door de schoolleiding in samenwerking met het bestuur van DoHG in Guinee. Een derde bijeenkomst wordt gepland in de maand mei 2021. Met deze bijeenkomsten hopen we bewustzijn te creëren bij de ouders hoe belangrijk dit nieuwe project gaat zijn voor de ontwikkelingen van hun kinderen.

We hebben een toezicht comité opgericht met het lokale DOHG bestuur om te controleren of de kinderen aanwezig zullen zijn. Dit wordt uitgevoerd door Mr Aboubacar Touré, hij is het hoofd van het comité.

Drie van de gesponsorde kinderen staan ​​dit jaar op het programma voor het landelijke examen. De basiscursus in Guinee wordt gesanctioneerd door het Certificate of Elementary Primary Studies (CEPE), een belangrijke stap in de scholing van de kinderen in Guinee. Hiervoor heeft het bestuur besloten om een ​​semi-internaatproject op te zetten voor de 9 kandidaten die dit examen moeten afleggen. Van 12 april tot 12 juni 2021 zullen deze kinderen gestructureerd en structureel leren, zodat ze uiteindelijk samen kunnen slagen. Ons doel is om het examen 100% te halen.

Gezondheidsgebied

Op gezondheidsgebied hebben we dit jaar nog geen ziektegevallen geregistreerd. Alle gesponsorde kinderen zijn in perfecte gezondheid en kunnen naar school.

We maken van deze gelegenheid gebruik om alle sponsors, partners, sponsors en mensen van goede wil te bedanken voor uw geestelijke en materiële steun. We erkennen dat dit allemaal niet mogelijk zou zijn zonder uw hulp. We vergeten niet de Heer Jezus Christus te danken voor al zijn zegeningen. Onze gebeden zijn voor u. “Samen kunnen we een betere toekomst geven aan kansarme kinderen in Guinee”.

Evangelisatie projecten

Het project “Christmas for Sponsored Children” is het evangelische project dat elk jaar tijdens de kerstvakantie wordt gehouden. Afgelopen Kerstmis hebben we onze derde editie mogen houden. Het is een voorrecht voor ons om dit kerstfeest te mogen organiseren voor de kinderen en hun ouders die er altijd erg van genieten.

Tijdens elke kerstfeest is er een moment dat de kinderen cadeautjes ontvangen. Dit is voor ons heel belangrijk om zo eerst een voorbeeld te zijn van Gods liefde en vrijgevigheid. Op deze manier vieren we de geboorte van Jezus en zorgen we ervoor dat alle kinderen hiermee in aanraking komen. Onze plannen zijn om deze evangelisatie activiteiten uit te breiden om meer kinderen in moeilijke omstandigheden te bereiken met het evangelie. Het evangelie willen we brengen in woord en daad, door sponsoring van kinderen maar ook gebed en het uitleggen van het goede nieuws.

Omdat in Guinee de meerderheid moslim is, wordt het voor ons uitdagend gemaakt om onze evangelisatie activiteiten met wijsheid uit te voeren. Wilt u hiervoor meebidden?

We willen via deze weg nogmaals van de gelegenheid gebruik om onze dank uit te spreken aan onze sponsors voor de onmiskenbare steun die u ons biedt. “Samen kunnen we een betere toekomst geven aan kansarme kinderen in Guinee”

Camara G.L.

Wilt u het werk van onze partner Camara
in Guinee ondersteunen?
Stort dan uw bijdrage op
NL26 RBRB 0918 8681 49
t.n.v. Stichting Door of Hope Guinea.

Stichting Door Of Hope Guinea bezit over een ANBI status. Dat betekent dat uw donaties aan het werk van de Stichting voor uw inkomstenbelasting aftrekbaar is. ANBI Nr.: 855130416

Hendrik ZuidersmaNieuwsbericht #8