Nieuws

NIEUWSBERICHT #6

 

NIEUWSBERICHT #6

December 2017

Hierbij presenteren wij de nieuwsbrief van de stichting Door Of Hope Guinea van December 2017. Het is inmiddels al even geleden dat wij ons hebben gemeld. Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd, integendeel. Via Facebook zijn er met grote regelmaat berichten gepost over de ontwikkelingen van het ondersteunen van kansarme kinderen en het wel in wee in Guinea.

Wij geloven er in dat onderwijs voor deze kinderen belangrijk is om zich te kunnen ontwikkelen zodat ze later voor zichzelf kunnen zorgen en eventueel iets voor hun land kunnen betekenen.

AL 9 KINDEREN FINANCIEEL ONDERSTEUND
Eerder dit jaar is Camara samen met een paar vrienden gestart met het geven van les in rekenen en taal aan kinderen die niet in staat zijn om regulier onderwijs te volgen vanwege financiële problemen van de ouders. Dit gebeurde geheel op vrijwillige basis in de avonduren zowel van de kinderen als van Camara en zijn vrienden.Vanuit deze pilot heeft DOHG een sponsorprogramma opgezet om kinderen financieel de mogelijkheid te kunnen geven om naar school te gaan. Inmiddels worden er 9 kinderen financieel ondersteund en volgen nu met veel plezier en motivatie onderwijs. De school waar ze naar toegaan is een door de overheid nieuw opgerichte school bij hun in de buurt.

Camara Gonotey Laurent (oprichter DOHG) tijdens een gratis onderwijsavond bij hem thuis. Negen van deze kinderen gaan nu officieel naar school.


Het maandelijks sponsorbedrag is € 15,= per maand. Hiervoor ontvangt het kind onderwijs, benodigde lesmaterialen, schoolkleding, ontbijt op school en er wordt een kleine financiële reserve opgebouwd voor onverwachte kosten voor de kinderen. De kinderen gaan net als in Nederland 5 dagen in de week naar school. De 3 kleuters van 8:00-12:00 en de overige zes van 8:00 – 14:00. Stiptheid, ijver en discipline is het motto en dat is volgens de schoolleiding te merken in de uitstraling van de meeste kinderen en ze worden daarin zeer gewaardeerd.

De eerste schooldag in de nieuwe school! Camara Gonotey Laurent (oprichter DOHG) samen met de 9 sponsorkinderen.


SPONSOR EEN KIND
Er zijn nog vele kinderen die geen kans hebben op onderwijs en zorg. Als u hier een verschil in wilt maken kunt u voor €15,- per maand een kind sponsoren. Als u geïnteresseerd bent kun u reageren door een mail te sturen naar Cor Van Der Kruijt (cvdkruyt@hotmail.com) en dan zenden wij u een aantal profielen waaruit u kunt kiezen.

GEZONDHEID VAN DE KINDEREN
De gezondheidsomstandigheden van een paar kinderen wisselt en gelukkig kon er van de extra reserves medicijnen worden gekocht voor een voorspoedig herstel.

Door gebrek aan hygiëne en goede sanitaire voorzieningen is de kindersterfte in Guinea is hoog en de levensverwachting is laag. Onderwijs en primaire gezondheidszorg zijn de gebieden waar het sponsorgeld momenteel aan wordt besteed. De bedoeling is om de kinderen eens per jaar preventief te laten onderzoeken onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”. Ook onderwijs op het gebied van hygiëne en voeding is een wens.

Dit is M’Mahawa, tijdens een schoolles werd ze onwel en kwam uiteindelijk in het ziekenhuis terecht. Ze heeft malaria opgelopen maar dankzij de steun van onze sponsors heeft ze nu medicatie. Nogmaals bedankt voor uw steun!


DANKWOORD

Bedankt lieve partners en lezers, lieve donoren en fans, wij danken u nogmaals voor uw investering en vooral voor de aandacht en het belang dat u aan dit project geeft. Het is voor ons een waar genoegen om onze ideeën met u te delen. Samen kunnen we de levensomstandigheden van de gesponsorde kinderen en kansarme kinderen in Guinee verbeteren. Niets is mogelijk zonder de wil van God, wij vragen u om voor ons te bidden en ons te blijven steunen in al onze initiatieven. De Stichting DOHG en alle kinderen rekenen op uw begrip en met name op de liefde voor de kinderen in het bijzonder en voor uw naaste in het algemeen. Nogmaals dank u wel!

Het laatste woord: “Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is….” Romeinen 15:2. Bovenstaande blog is een verkorte uitvoering gerealiseerd door Camara Aboubacar (coördinator van het project) en Camara Gonotey Laurent (oprichter DOHG).

 

Hier doen we het voor, lachende onbevangen kinderen die onderwijs krijgen en met hoop de toekomst tegemoet gaan! Deze foto is genomen na een gratis onderwijs avond.


Download hier de printversie van deze nieuwsbrief

MET ELKAAR KUNNEN
WE EEN DEUR VAN HOOP ZIJN 

Wilt u het werk van onze partner Camara in Guinee ondersteunen?
Stort dan uw bijdrage op NL26 RBRB 0918 8681 49 t.n.v. Stichting Door of Hope Guinea of klik hier onder op de button om veilig te doneren via iDeal.

Stichting Door Of Hope Guinea bezit over een ANBI status. Dat betekent dat uw donaties aan het werk van de Stichting voor uw inkomstenbelasting aftrekbaar is. ANBI Nr.: 855130416
Hendrik ZuidersmaNIEUWSBERICHT #6