Wilt u het werk van onze partner Camara in Guinee ondersteunen?
Stort dan uw bijdrage op rekeningnummer NL26 RBRB 0918 868149
t.n.v. Stichting Door of Hope Guinea.

 

ANBI Nr. 855130416

Hendrik ZuidersmaDoneren