Actueel Verslag 2019

  • Het jaar 2019 was een jaar van voortzetting van de reguliere activiteiten zoals in 2018. 
  • Er is een lening aan de lokale Stichting DOHG gedaan ter hoogte van €920. Deze is als volgt opgesplitst:  – €585 schoolgeld voor 9 kinderen (zonder sponsor) waarvan de ouders niet het schoolgeld konden betalen en waarvan de kinderen dreigden van school te worden verwijderd. Het betreft hier 9 kinderen die niet worden ondersteund vanuit Nederland. Zonder deze ondersteuning zouden deze kinderen het schooljaar niet kunnen afmaken. Door de enorme groei van het aantal leerlingen is er een tekort aan schoolmeubilair ontstaan. Er €335 overgemaakt als lening voor meubilair.
  • Via de Facebook pagina Door of Hope Guinee worden er berichten gepubliceerd omtrent het reilen en zeilen 
  • “Sport verbindt” met dit uitgangspunt is er op 25 februari 2019 een Football Charity Match georganiseerd. De kinderen hadden nieuwe T-shirts en petten gekregen van de DOHG stichting met sponsoring van het bedrijfslogo van het bedrijf RESOLAR uit Nederland. De kinderen en leraren van beide scholen vonden het fijn tijdens dit sportieve evenement zowel het spel als elkaar ontmoeten en belangstellend naar de presentatie van de stichting DOHG. Deze presentatie was vooral bedoeld voor de andere scholen in Kenende/ Dubreka, de belangstellenden en de overheid in die gemeente; juist de samenwerking tussen de scholen sprak de mensen aan.
  • De leerlingen hebben een theaterstuk voorbereid en opgevoerd. Het theater stuk ging over het naar school gaan van de meisjes in het dorp en werd vermakelijk gebracht. 
  • Op 01-06-2019 is er een samenwerking tot stand gekomen tussen Door of Hope Guinee lokaal en met de school Sainte Adel in Dubreka. Deze school stond op het punt te stoppen vanwege het lage aantal kinderen. De school had het voorgaande schooljaar afgesloten met een inschrijving van 19 kinderen van drie verschillende niveau’s (groep 1, groep 2 en groep 3). Door de samenwerking is het leerlingenaantal meer dan verdubbeld. Vervolgens is het lokale bestuur met vrijwilligers in Oktober 2019 begonnen met het verbeteren van zaken in en rondom de school, zoals bijvoorbeeld het schoolplein. Door deze samenwerking is het imago van deze school enorm verbeterd, waardoor het leerlingenaantal fors is gestegen.
  • Als er voor de kinderen medische zorg nodig is kan de stichting DOHG Guinee daarin als basisvoorziening voorzien.
  • Er is sponsoring beschikbaar gesteld voor volledig onderwijs aan een kind op de  basisschool van Dubreka vanuit de stichting; het kind ontwikkelt zich goed op school en krijgt daarbij ook begeleiding en zorg; regelmatig worden de kinderen getoetst en vinden gesprekken plaats met de ouders of verzorgers van deze kinderen.
  • Het aantal kinderen wat wordt gesponsord stabiliseert zich. Er zijn ultimo 2019 23 kinderen die inmiddels een sponsor hebben gevonden, voor 4 van deze kinderen draagt de stichting DOHG Nederland nog de benodigde gelden zelf bij tot er een vaste sponsor is gevonden.

Er blijft nog een vacature voor een bestuurslid die PR en media op zich wil nemen.

Hendrik ZuidersmaActueel Verslag 2019