Nieuws

Nieuwsbrief #4

Beste Hendrik

Bedankt voor uw/jouw betrokkenheid. In deze nieuwsbrief vertelt Camara hoe het met hem gaat, vertellen we meer over de bouwontwikkelingen en over de inzameling van de ICT producten.

CAMARA
AAN HET WOORD
Hallo lieve mensen,

Soms ben ik de woorden kwijt om te vertellen hoe wonderlijke mijn leven loopt. Op het moment gaat het met mij en mijn familie heel goed, God zij dank. Ik voel me vrij en kijk uit naar mijn toekomst vol hoop, enthousiasme en geduld. Ik heb goed contact met mijn buren, mijn vrienden maar ook met mijn collegas op het werk (op school waar ik leraar engels ben). Helaas heb ik weinig contact met de kerk. Ik ga zelden naar de kerk en dat vind ik jammer. Ik bid wel elke dag maar lees weinig mijn bijbel.

Mijn moeder woont nu in Dubreka bij mijn oom samen met mijn zusje Josephine. Mijn moeder is van haar man gescheiden. Om haar te ondersteunen heb ik mijn winkel aan haar gegeven. Mijn broer Kader is afgelopen jaar getrouwd en is nu vader geworden. Twee maanden geleden is een deel van mijn zusje Catherines haar huis in brand gevlogen, niemand is gelukkig gewond geraakt.

Dit zijn een paar gebeurtenissen die afgelopen tijd plaats hebben gevonden. Het gaat ook goed hier in Guinee. Geen Ebola meer en weinige politieke onrust. Alleen is het nu wel zomertijd, dat betekent 42 tot 47 graden overdag. In de volgende nieuwsbrief vertel ik meer.

Ik kan deze brief niet afsluiten zonder jullie te danken voor jullie geestelijk en financiële steun. Van harte bedankt en Gods zegen aan iedereen die mee helpt om mijn droom te verwezenlijken, hoop voor een ieder kind hier in Guinea. Ik wil je aanmoedigen om Hebreeën 13 te lezen.

Ik hou van jullie.Hartelijke Groeten van mij namens het project DOHG.

Camara

Gebed
Mag ik een beroep op jullie doen om te bidden voor het volgende:
1- Bid voor Gods bescherming voor mij, mijn leven, tegen al mijn vijanden en tegen verleidingen.
2- Bid voor mij voor een goede relatie met onze Hemelse Vader en voor het vinden van een kerk.
3- Bid voor  het project DOHG dat het door zal blijven groeien
4- Bid voor mijn broer Kader voor het vinden van een nieuwe baan dat bij hem past.

ONTWIKKELING
MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW
Het bouwen gaat gestaag door, in gelijk tempo met de ontvangsten van de giften. In de laatste nieuwsbrief van Januari waren de muren op hoogte gebracht. Inmiddels zit het dak er op en is het waterdicht. De metalen ramen en deuren zijn geplaatst, riolering is aangelegd en de betonvloeren zijn gestort. De binnenmuren zijn voorzien van een cementlaag en men is begonnen met de buitenmuren te voorzien van een cementlaag. Ook de ceptietank is opgemetseld. Momenteel staat het werk weer stil en het wachten is op giften.

Wat betreft de bouw zitten we binnen de begroting. De verwachting is dat we nog ca €2000,= nodig hebben om het gebouw in functionele staat te kunnen opleveren. En daarbij is er nog €1500,- nodig om het af te werken tot een bewoonbare leefruimte.
Natuurlijk blijven er altijd wensen. Het meest belangrijke is dat er kwalitatief goed wordt gebouwd. De volgende stappen zijn: bepleistering van de buitenmuren afmaken, ceptietank afdichten, tegels leggen, balustrade afmaken, sanitair inrichten, glas plaatsen.

UPDATE VAN DE ICT GOEDEREN VOOR DE VERKOOP BIJ CAMARA
Inmiddels hebben we een 50 tal computers, laptops en een paar beeldschermen gereed staan voor verzending. We hebben een bedrijf gevonden die regelmatig voor Stichtingen goederen verscheept naar Guinea. De komende weken gaan we informatie inwinnen bij een paar van deze Stichtingen omtrent hun ervaringen met dit bedrijf.

Mocht u nog ongebruikte maar werkende ICT spullen hebben dan houden we ons aanbevolen en kunt u bellen naar  Henk Zuidersma 06 46062337 of mailen naar info@rehezu.nl

MET ELKAAR KUNNEN
WE EEN DEUR VAN HOOP ZIJN 
Wilt u het werk van onze partner Camara in Guinee ondersteunen?
Stort dan uw bijdrage op NL26 RBRB 0918 8681 49 t.n.v. Stichting Door of Hope Guinea of klik hier onder op de button om veilig te doneren via iDeal.
Stichting Door Of Hope Guinea bezit over een ANBI status. Dat betekent dat uw donaties aan het werk van de Stichting voor uw inkomstenbelasting aftrekbaar is. ANBI Nr.: 855130416
Hendrik ZuidersmaNieuwsbrief #4