Nieuws

Nieuwsbrief #3

CAMARA AAN HET WOORD,
NIEUWE BOUWONTWIKKELINGEN,
DE STICHTING HEEFT EEN EIGEN

WEBSITE EN EEN ANBI STATUS

Twee jaar geleden keerde Camara niet alleen als uitgeprocedeerde asielzoeker terug naar zijn geboorteland Guinea maar ook als jongeman met een missie. Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft hij Jezus leren kennen. Dit heeft hem radicaal veranderd waardoor hij ook een nieuwe blik op zijn geboorteland heeft gekregen. Met veel passie probeert hij nu een verschil te maken. Zijn hart gaat specifiek uit naar kansarme weeskinderen en jongeren. Vrienden en bekenden vanuit Nederland ondersteunen hem in zijn missie, dit heeft het afgelopen jaar de vorm gekregen van de stichting Door Of Hope Guinea. Met elkaar kunnen we een deur van hoop zijn voor de kansarme weeskinderen en jongeren van Guinea!

In deze nieuwsbrief komt Camara persoonlijk aan het woord, vertellen we meer over de bouwontwikkelingen en goedereninzameling, er is een ANBI verklaring toegekend en er is nu een eigen website!

CAMARA AAN HET WOORD
“Doe het, je kan het wel, je bent een topper” Dit zijn nu de stemmen die ik hoor als ik alleen ben. In mijn periode van depressie hoorde ik vaak: “wanneer ga je jezelf vermoorden, je weet wel dat je niks kan doen, je bent niets waard, je bent gewoon een loser”.
Met deze gedachten en de situatie waarin ik bijna niets kon doen en geen besluiten kon maken maakte mij depressief. Maar God is goed. Hij heeft mij gered, door de genade van God en het volgen van de therapie bij “In De Bres” in Drachten, ben ik over mijn depressie heen gekomen. Mijn toekomst ligt nu in de Machtige handen van de Almachtige God. Daarom geloof ik in de toekomst en ook in het oprichten van de Stichting Door Of Hope Guinea. Ik geloof dat God veel kracht in mij heeft gelegd om anderen te kunnen helpen.
“Een betere toekomst voor elk kind in de wereld” dat is mijn visie, en ja ik geloof dat het kan gebeuren. Mijn verlangen is dat God mij zal gebruiken om het Evangelie te verspreiden door zijn liefde uit te delen. Ik wil daarvoor al mijn kracht, wijsheid en talenten gebruiken om dat te kunnen realiseren. Ik verlang naar een wereld met liefde en vrede. “Hoop geeft leven” daarom wil ik mijn best doen om Hoop te geven aan mensen die geen hoop meer hebben, dit door het delen van de Liefde van God die in ons is.Jezus zei “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.” (Johannes 15:13) Hallelujah, Amen! Laten we dus in actie komen!
CAMARA ZIJN DROOM
Toen Camara weer terug kwam in zijn land werd hij geconfronteerd met de armoede en corruptie. Vooral kinderen en jongeren zijn hier de dupe van. Veel kinderen kunnen niet naar school en worden gebruikt in het huishouden of moeten mee helpen om de kost te verdienen. Zijn verlangen is dan ook om een veilige en geborgen plaats te creëren voor kansarme kinderen en jongeren om hen op te vangen, te huisvesten en in het onderwijs te ontwikkelen, zodat ze hun talenten gaan gebruiken in de opbouw en ontwikkeling van hun land. Daarnaast is het ook zijn verlangen om met elkaar en met anderen Jezus te ontmoeten in woord en daad en Hem bekend te maken in de omgeving.

“Ik ben ervan overtuigd dat liefde het antwoord is op al onze problemen; want God is Liefde”. En ik geloof wat er in Johannes 15:13 staat ‘Er is geen grotere liefde dan om zijn leven te geven voor zijn vrienden’ Dat is waarom ik wil opstaan om te vechten voor deze kinderen en jongeren. Ik wil de liefde die ik van God en anderen mocht ontvangen delen met hen.”  – Camara
KORTING OP UW DONATIE DOOR DE ANBI VERKLARING
Op 22-10-2015 kregen we bericht van de Belastingdienst dat onze ANBI toekenning nu definitief is! Dat betekent dat uw donaties aan het werk van de Stichting voor uw inkomstenbelasting aftrekbaar is. Uw bruto donaties kosten u dus minder omdat u geld terugkrijgt omdat er minder belasting hoeft te worden betaald. Een voorbeeld (kan verschillen met uw situatie): U doneert 50 euro voor het werk van Camara via de Stichting. Via uw aangifte inkomstenbelasting krijgt u 20 euro van de Belastingdienst terug. Dus deze donatie kost u maar 30 euro netto!

Wilt u het werk van onze partner Camara in Guinee ondersteunen?
Stort dan uw bijdrage op NL26 RBRB 0918 8681 49 t.n.v. Stichting Door of Hope Guinea of klik hier onder op de knop om te doneren via iDeal.

Uw bijdrage helpt in Guinee kansarme kinderen en jongeren en geeft ze een nieuw perspectief door de hulp die ze dankbaar ontvangen! Hartelijk dank namens deze kinderen voor uw bijdrage!

  
Klik hier om te doneren via iDeal
ONTWIKKELING MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW
In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat er is gestart met de fundering van het multifunctioneel gebouw en het uitgraven van de septic tank. De bouwactiviteiten hebben even stilgelegen in afwachting op de ANBI status en het openen van een bankrekening in Guinea. Beide zijn inmiddels gerealiseerd waarover meer elders in deze nieuwsbrief.

Het multifunctioneel gebouw zal in aanvang worden gebruikt als magazijn en tijdelijke huisvesting. Camara heeft voor een zeer gedetailleerde begroting gezorgd, zodat we de kosten van het bouwen van het multifunctioneel gebouw goed in kaart hebben. Het ontwerp van het gebouw en de toegepaste materialen voor het gebouw is gericht op veiligheid en degelijkheid. De ramen worden allemaal voorzien tralies, ook de deuren zijn robuust. Ook is er een rapportage systeem opgezet waar de gelden aan worden besteed. Het bouwen en inrichten van dit magazijn kost ca €10.000,-. Inmiddels is er €2600 binnen. Dit geld is overgemaakt en is bestemd voor de het opmetselen van de muren. Het gebouw wordt 7 bij 8 meter, inclusief veranda. Er komen 2 toiletten, dit met het oog op de toekomst en het multifunctionele karakter. De planning is dat het gebouw in het eerste kwartaal van 2016 klaar is en dat is natuurlijk afhankelijk van de giften die binnen komen.

Het bouwen en de bouwomstandigheden in Guinea zijn geheel anders dan die in Nederland. Een klein voorbeeld is alleen al het water wat nodig is voor het maken van de specie en betonmortel. Dit water wordt met jerrycans in kruiwagens van verderop gehaald uit een klein riviertje waar de vrouwen dagelijks hun was doen. De grond is keihard waardoor je gelukkig niet zo diep hoeft voor de fundering, maar een septic tank 2 meter diep graven met een oppervlakte van 3 x 3 meter is een klus waar meerdere mensen dagen mee bezig zijn, want alles wordt met de schep en pikhouweel gegraven. Isoleren voor de kou zoals bij ons is niet aan de orde. Isoleren tegen de warmte van de zon wordt nauwelijks gedaan. Een overkapte veranda is geen overbodige luxe.

Momenteel denken we samen met Camara na over een soort van roadmap om de plannen te kunnen realiseren. Huisvesting is prioriteit 1 voor deze plannen, maar dit zal wel in de juiste volgorde moeten worden gepland. Er moet worden besloten wat er na de bouw van het multifunctioneel gebouw/tijdelijke huisvesting moeten worden gebouwd? Eerst de omheining voor veiligheid of het afbouwen van het casco wat op het terrein staat. Alles is natuurlijk afhankelijk van de giften die binnenkomen.

VERZAMELEN VAN GOEDEREN T.B.V DE VERKOOP
Naast geestelijke en financiële steun is het ook mogelijk om de missie van Door Of Hope Guinea met goederen te steunen. Sommige goederen kunnen met winst verkocht worden in Guinea. Niet alle goederen zijn geschikt om op te sturen. Het versturen van goederen is een zeer kostbare aangelegenheid. De kosten worden per kubieke meter in rekening gebracht. Het is dus belangrijk om goederen met veel potentiële waarde te versturen zodat er uit eindelijk winst op gemaakt kan worden. Waaraan gedacht kan worden om op te sturen zijn:• ICT spullen en bij voorkeur laptops. De voorkeur ligt bij laptops omdat de stroomvoorziening vaak instabiel is in Guinea. Een laptop kan een tijdje zonder stroom, maar een PC valt direct uit.
• Mobiele telefoons met laders
• Zomerkleding, schoenen, sportkleding, etc.

Mocht je spullen hebben dan kun je het brengen naar Fam. H. Zuidersma Peebos 40 Doezum, of bellen naar 0594 658364 en we komen het halen.

UPDATE VAN DE ICT GOEDEREN VOOR DE VERKOOP BIJ CAMARA
Van een aantal bedrijven en particulieren hebben we zo’n 10 kleine laptops en allerlei ICT spullen gekregen die we klaar maken voor toekomstige verzending. Een idee was om bij een grotere hoeveelheid spullen deze per schip te verzenden naar Guinea, dat lijkt nu niet haalbaar qua kosten. Een andere mogelijkheid is dit per koerier te versturen, daarvan kijken we nu naar de mogelijkheden maar blijkt dat dit ook een kostbare zaak is. We staan open voor suggesties van onze achterban hoe we zo voordelig mogelijk goederen naar Guinea kunnen versturen waarbij, na aftrek van kosten, Camara deze met winst kan verkopen. Deze opbrengst is voor de stichting en voor een klein deel de eigen kosten van Camara. Hierin wil zijn broer Lilian Kader hem meehelpen in de praktische uitvoering.

Als er mensen of bedrijven zijn uit onze groep belangstellenden die ICT goederen  willen afstaan voor ons project dan zien we graag uw reactie tegemoet! Alvast hartelijk dank!

 

DANK EN GEBEDSPUNTEN VAN CAMARA

Dankpunten:
• Ik ben altijd dankbaar geweest voor alles wat God in mijn leven heeft gedaan. Maar nu ben ik erg dankbaar voor mijn nieuwe werk en ook met het begin van de droom die uit komt (Multifunctioneel gebouwtje)
• Dankbaar voor alle de betrokkenen, de lieve mensen die me willen helpen, zelfs mensen die ik persoonlijk niet ken.
• Ik ben dankbaar dat ik jullie heb leren kennen zodat ik altijd iets te delen heb.
• Ik ben dankbaar voor de Bethel Kerk voor de financiële hulp toen ik daar was. Ik ben ook dankbaar voor HWP, voor de liefde die ik heb ontvangen van God en dat ik die liefde heb kunnen delen met de groep.
• Ik ben ook erg dankbaar voor mijn pleegouders (Cor en Janneke van der Kruijt) en voor de familie Zuidersma voor hun betrokkenheid in het uitvoering van mijn droom.
• Ik zal altijd dankbaar zijn ondanks wat er zal in mijn leven zal gebeuren, omdat er staat in de Bijbel dat “16 Wees ook altijd blij. 17 Bid onophoudelijk. 18 Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft.

Gebedspunten:
1/ Bid voor mij, voor meer wijsheid en kracht om verder te kunnen gaan met het waarmaken van mijn droom.
2/ Bid voor mijn familie voor meer liefde tussen mijn broers en zussen.
3/ Bid voor mijn moeder voor meer rust in haar leven.
4/ Bid voor mijn oom dat hij kracht in zijn leven mag ontvangen.
5/ Bid voor alle gelovigen van de wereld voor het ervaren van Gods liefde.
6/ Bid voor alle vervolgde Christenen in de wereld voor bevrijding van angst door de Machtig rechter Hand van onze lieve Hemelse Vader.

Moge de liefde van God ons beschermen in ons dagelijks leven en tot in de eeuwigheid. Amen!
Ik hou van jullie.

-Camara –

Hendrik ZuidersmaNieuwsbrief #3