Nieuws

Nieuwsbrief #2

No comments

CAMARA ZIJN DROOM, STICHTING
OPGERICHT EN ONTWIKKELING HUIS

Het is een tijdje stil geweest, maar Camara en wij (Cor, Henk en Hendrik) hebben niet stil gezeten. Het is bijna twee jaar geleden dat Camara terug keerde naar zijn geboorteland. Inmiddels heeft hij zijn draai weer kunnen vinden en bouwt hij aan zijn toekomst. In de periode dat hij terug moest keren naar Guinee heeft hij sterk op zijn hart gekregen om iets voor zijn geboorteland te betekenen. Inmiddels is dit verlangen concreter geworden. Wij (Cor, Henk en Hendrik) hebben een thuis front commissie gevormd om Camara te ondersteunen met een stichting. In deze mailing houden we jullie als betrokkenen op de hoogte van deze laatste ontwikkelingen.

SITUATIE CAMARA
Na de laatste bijeenkomst is er veel gebeurd in Camara zijn leven. Zijn tante waarbij in huis woonde is overleden en zijn oom is ziek geworden en kan niet meer werken. Het gaat inmiddels weer wat beter met zijn oom. Camara woont niet meer bij zijn tante maar in een schuurtje ergens op een bouwterrein. Hij heeft zijn winkeltje nog wel en met o.a. het inkomen van het winkeltje heeft Camara kunnen bijdragen aan de huur van het huis waar zijn oom woont met zijn kinderen.

Inmiddels heeft Camara al zijn broers en zussen weer ontmoet, ook heeft hij onlangs zijn geestelijk gehandicapte broer weer ontmoet. Met zijn moeder gaat het weer wat beter. Ze is momenteel in Conacry. Camara heeft een voetbalclub opgericht en is erg fanatiek aan het voetballen en ze spelen zelfs competitie. Door de ebola heeft hij vertraging in zijn studie opgelopen, maar inmiddels heeft hij zijn diploma gehaald en is nu opzoek naar een stageadres in de ICT.

CAMARA ZIJN DROOM
Toen Camara weer terug kwam in zijn land werd hij geconfronteerd met de armoede en corruptie. Vooral kinderen en jongeren zijn hier de dupe van. Veel kinderen kunnen niet naar school en worden gebruikt in het huishouden of moeten mee helpen om de kost te verdienen.   Zijn verlangen is dan ook om een veilige en geborgen plaats te creëren voor kansarme kinderen en jongeren om hen op te vangen, te huisvesten en in het onderwijs te ontwikkelen, zodat ze hun talenten gaan gebruiken in de opbouw en ontwikkeling van hun land. Daarnaast is het ook zijn verlangen om met elkaar en met anderen Jezus te ontmoeten in woord en daad en Hem bekend te maken in de omgeving.

“Ik ben ervan overtuigd dat de liefde is het antwoord op al onze problemen; want God is “Liefde”. En ik geloof wat er in Johannes 15:13 staat ‘Er is geen grotere liefde dan om zijn leven te zetten voor zijn vrienden’ Dat is waarom ik wil opstaan om te vechten voor deze kinderen en jongeren.Ik wil de liefde die ik van God en anderen mocht ontvangen delen met anderen.”  – Camara 

 

STICHTING OPGERICHT
In overleg met Camara hebben we een stichting opgericht met de naam ‘Door Of Hope Guinea’. De stichting heeft als doel om belangstellenden en donateurs te informeren en fondsen te werven. Nu we een officiële stichting zijn is het ook mogelijk om donaties te ontvangen op de bankrekening van de stichting. In de loop van de komende weken hopen we ook een ANBI verklaring te ontvangen.

Bankgegevens:
NL26 RBRB 0918 8681 49
t.n.v Door of Hope Guinea te Doezum

ONTWIKKELING HUIS
Om een veilige en geborgen plaats te creëren voor kansarme kinderen en jongeren om hen op te vangen, te huisvesten en in het onderwijs te ontwikkelen is er huisvesting nodig. Het terrein en het casco wat hij van zijn familie heeft gekregen zou een goed begin kunnen zijn. Camara heeft in de afgelopen periode onderzocht wat de kosten zijn voor het afbouwen van dit casco. Deze kosten zijn dermate hoog dat het een meerjarenplan wordt voordat dit is gerealiseerd. Vervolgens is hij gaan onderzoeken wat de kosten zijn voor een gemetselde omheining om het terrein om zo de materialen en de veiligheid op het bouwproject veilig te stellen. Ook deze kosten vallen in verhouding erg hoog uit. De gedachte was dan ook wat heb je aan een omheind terrein, terwijl je nog geen dak boven je hoofd hebt. Vervolgens zijn er plannen ontwikkelt om eerst een magazijn te bouwen en wel om de volgende redenen:
Om financiële middelen te genereren denken we aan een twee sporenbeleid: 1) via gelddonoren en 2) via goederendonoren. Met goederen donoren bedoelen we het verzamelen en versturen van goederen die in Guinee verhandelbaar zijn en die dus ten gelde gemaakt kunnen worden. Deze financiële middelen kunnen worden gebruikt voor de bouwactiviteiten. Echter wanneer je goederen stuurt heb je wel een opslagplaats nodig. De kosten voor het bouwen van een magazijn op het terrein van Camara vielen nogal mee. De lange termijn gedachte is dat dit magazijn later gebruikt kan worden als ontmoetingsplek. Daarom is er voor gekozen om te starten met de bouw van het magazijn met de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn. In het magazijn van 56 vierkante meter wordt een tijdelijk onderkomen gemaakt voor Camara, inclusief sanitaire voorzieningen die later ook weer gebruikt kunnen worden wanneer het magazijn wordt omgeturnd als ontmoetingsplek. De funderingen en de ceptietank is inmiddels gerealiseerd en er wordt nu gewerkt aan de betonvloer en de binnenmuren.De factor arbeid is relatief goedkoop maar het materiaal moet allemaal op een arbeidsintensieve manier worden aangeleverd. Tevens is het een zeer zwaar bewerkelijk grond om een ceptietank van 3 meter diep te graven. Alle grond moet losgehakt worden met pikhouwelen.Voor de toekomst zullen de huisvestingsplannen verder moeten worden uitgerold, dit is o.a. afhankelijk van waar de eerste behoefte ligt en hoe snel er financiële middelen beschikbaar zijn. Donaties om het magazijn verder af te bouwen zijn meer dan welkom evenals goederen die we kunnen opsturen en ter plekke in Guinea kunnen worden verkocht.
 

VERZAMELEN VAN GOEDEREN T.B.V DE VERKOOP
Niet alle goederen zijn geschikt om op te sturen. Het versturen van goederen is een zeer kostbare aangelegenheid. De kosten worden per kubieke meter in rekening gebracht. Het heeft dus geen zin om grote dingen op te sturen die weinig waard zijn want dan zijn de verzendkosten hoger dan waarvoor men het in Guinea kan verkopen. Ook kapotte spullen heeft geen zin. Waaraan gedacht kan worden om op te sturen zijn:• ICT spullen en bij voorkeur laptops. De voorkeur ligt bij laptops omdat de stroomvoorziening vaak instabiel is in Guinea. Een laptop kan een tijdje zonder stroom, maar een PC valt direct uit.
• Mobiele telefoons met laders
• Zomerkleding, schoenen, sportkleding, etc.

Mocht je spullen hebben dan kun je het brengen naar Fam. H. Zuidersma Peebos 40 Doezum, of bellen naar 0594 658364 en we komen het halen.

 

GEBED VOOR CAMARA

• Bid voor de gezondheid van mijn moeder, ik maak me veel zorgen over haar. Ze is (na de dood van haar zusje/ mijn tante) zwak geworden.

• Bid voor mijn oom (de man van mijn overleden tante) hij werk niet meer en zit thuis met zorgen voor zijn gezin en huis.

• Bid voor mij, voor een goed relatie met God, want ik voel me ver van Hem door al deze situaties in mijn familie.

• Bid voor macht en kracht van de Heer om verder te gaan met mijn plannen en dromen. O.a. het huis wat ik wil gaan bouwen.

• Bid voor mijn dromen dat ze uit zullen komen.

• Bid voor een stageplek in de ICT, zodat ik mijn studie af kan ronden.

“Ik hou van jullie (o.a. HWP) en ik zal jullie nooit vergeten. Het is een moeilijk periode voor mij, maar de liefde van God die altijd met ons is, zal ons ook beschermen en helpen om stevig te blijven staan. Alle eer en Glorie aan Hem.
Liefs,
Camara
Hendrik ZuidersmaNieuwsbrief #2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *