Waardevolle goederen verzamelen

Naast geestelijke en financiële steun is het ook mogelijk om de missie van DOHG met goederen te steunen. Sommige goederen kunnen met winst verkocht worden in Guinea. Niet alle goederen zijn geschikt om op te sturen. Het versturen van goederen is een zeer kostbare aangelegenheid. De kosten worden per kubieke meter in rekening gebracht. Het is dus belangrijk om goederen met veel potentiële waarde te versturen zodat er uit eindelijk winst op gemaakt kan worden. Waaraan gedacht kan worden om op te sturen zijn:

• ICT spullen en bij voorkeur laptops. De voorkeur ligt bij laptops omdat de stroomvoorziening vaak instabiel is in Guinea. Een laptop kan een tijdje zonder stroom, maar een PC valt direct uit.
• Mobiele telefoons met laders
• Zomerkleding, schoenen, sportkleding, etc.

Mocht je spullen hebben dan kun je het brengen naar Fam. H. Zuidersma Peebos 40 Doezum, of bellen naar 0594 658364 en we komen het halen.

 

UPDATE VAN DE ICT GOEDEREN VOOR DE VERKOOP BIJ CAMARA
Van een aantal bedrijven en particulieren hebben we zo’n 10 kleine laptops en allerlei ICT spullen gekregen die we klaar maken voor toekomstige verzending. Een idee was om bij een grotere hoeveelheid spullen deze per schip te verzenden naar Guinea, dat lijkt nu niet haalbaar qua kosten. Een andere mogelijkheid is dit per koerier te versturen, daarvan kijken we nu naar de mogelijkheden maar blijkt dat dit ook een kostbare zaak is. We staan open voor suggesties van onze achterban hoe we zo voordelig mogelijk goederen naar Guinea kunnen versturen waarbij, na aftrek van kosten, Camara deze met winst kan verkopen. Deze opbrengst is voor de stichting en voor een klein deel de eigen kosten van Camara. Hierin wil zijn broer Lilian Kader hem meehelpen in de praktische uitvoering.

Als er mensen of bedrijven zijn uit onze groep belangstellenden die ICT goederen  willen afstaan voor ons project dan zien we graag uw reactie tegemoet! Alvast hartelijk dank!

Hendrik ZuidersmaWaardevolle goederen verzamelen