Bestuur

Gonotey Laurent Camara Oprichter

In augustus 2013 keerde Camara niet alleen als uitgeprocedeerde asielzoeker terug naar zijn geboorteland Guinee maar ook als jongeman met een missie. Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft hij Jezus leren kennen. Dit heeft hem radicaal veranderd waardoor hij ook een nieuwe blik op zijn geboorteland heeft gekregen. Met veel passie probeert hij nu een verschil te maken. Zijn hart gaat specifiek uit naar kansarme weeskinderen en jongeren.  Lees meer

Henk Zuidersma Voorzitter

Binnenkort stelt Henk Zuidersma zich hier voor.

Cor van der Kruijt Penningmeester

Omdat we graag Camara willen ondersteunen en mijn vakgebied financiën is koos ik ervoor de rol van penningmeester op me te nemen. Vanaf november 2011 kennen we Camara toen hij huisvesting zocht via de Bethel kerk; we hebben hem zien veranderen naar een gelovige betrokken jongeman. Zijn droom om in zijn land Guinee iets te betekenen voor de kansarme kinderen en jongeren is uitgewerkt in een beleidsplan voor de stichting. Daarin geeft hij en het bestuur aan dat we plannen maken om geld middelen willen zoeken om dit plan uit te werken. Ik heb daarin meegedacht over de fondswerving.

Hendrik Zuidersma Communicatie

Tijdens het verblijf van Camara in Nederland zijn we goede vrienden geworden. Ik ondersteun hem graag in zijn missie en daarom zet ik mij in met mijn creative talenten om deze stichting meer onder de aandacht te brengen. Ik heb hem van dichtbij mogen zien veranderen van een stille eenzame jongen tot energievolle positieve jongeman. Zijn liefde voor mensen en speciaal voor kinderen inspireert mij enorm. Tijdens mijn reis naar Guinee in maart 2014 heb ik gezien dat Camara een deur van hoop is voor de kinderen in Guinee.

Hendrik ZuidersmaBestuur